Тел. : 8(965) &minus 109-72-31
e-mail:   tortay@mail.ru
      Жадина Майя